Welcome to Our Website

4 วิธีเลือก “บริษัทอย่างไร”ให้ดีมีมาตรฐานในการเลือก

รับสร้างบ้าน

แน่นอนว่าการสร้างบ้านของเรานั้นถ้าหากว่าใครที่มีความสามารถในการเป็นช่างเองก็อาจจะหาคนออกแบบบ้านแล้วนำมาสร้างเองแต่สำหรับใครที่มีไม่มีความสามารถอะไรเลยในด้านนี้ การเลือกซื้อบ้านจัดสรรเองก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ได้จะซื้อบ้านจัดสรรนั้นเลือกสร้างบ้านเองก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีด้วยเช่นกัน และสำหรับใครที่ต้องการจะเลือกบริการรับสร้างบ้านนั้นเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าในการเลือก “บริการรับสร้างบ้าน” นั้นเราควรเลือกจากอะไรดี ? เราถึงจะได้บริการรับสร้างบ้าน ที่ดี และ มีมาตรฐานในการสร้างบ้านของเรานะครับ  

การเลือกจากการจดทะเบียนนิติบุคล  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “นิติบุคล” นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าหากว่ามีการจะดทะเบียนนิติบุคลที่น่าเชื่อถือนั้นก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทรับสร้างบ้าน ที่เราจะเลือกนั้นจะมีความน่าเชื่อที่มากพอ ซึ่งไม่ใชแค่เรื่องความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทนะครับ เพราะยังมีในเรื่องของ ความน่าเชื่อถือของทีมช่างอีกด้วยเช่นกัน  

ราคาที่เหมาะสม  

แน่นอนว่าในเรื่องของ “ราคา” เองก็สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าในเรื่องของ ราคานั้น จะมีอยู่สามระดับนั้นคือ ต่ำ กลาง สูง ซึ่งการที่เราเลือกระดับกลางนั้นจะดูเหมาะสมที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกในราคาที่ต่ำเกินไปเราก็อาจได้รับคุณภาพของวัสดุที่ไม่ดี และ ไม่มีคุณภาพนะครับ ส่วนถ้าหากว่าเรานั้นเลือกราคาของบริการรับสร้างบ้าน ที่สูงเกินไปก็อาจจะราคาสูงเกินที่เราตั้งไว้นะครับ  

เอกสารที่ครบครัน  

อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “เอกสาร” เองก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร BOQ ที่ใช้ในการดูรายละเอียดทั้งหมดของการสร้าง หรือแม้แต่เอกสารสัญญาจ้างอย่างชัดเจน เราจะต้องควรเลือกบริษัทที่เราจะสามารถให้ความชัดเจนของเราในเรื่องของเอกสารได้นะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ไม่มีการออกเอกสารอะไรให้อย่างชัดเจน เราก็ไม่ควรเลือกใช้บริการนะครับ เพราะไม่ชัดเจนในเรื่องของเอกสาร บางทีเราอาจจะต้องโดนเอาเปรียบได้นะครับ  

รายละเอียดของสัญญาชัดเจน  

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของรายละเอียดนั้นจะต้องอ่านให้ชัดเจนนะครับ เพราะว่ารายละเอียดนั้นค่อนข้างสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายในแต่ละงวด งวดละเท่าไหร่ งวดสุดท้ายนั้นคือตอนไหน และ ใช้เวลาในการสร้างนานเท่าไหร่ นั้นยังไม่รวมถึงรายละเอียดในเรื่องของ  ของรายชื่อที่ทีมที่เข้าสร้างบ้านของเรา และ ยังมีเรื่องอื่น ๆ ด้วยนะครับ เราควรอ่านให้ชัดเจนนะครับ 

ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่เรายังไม่รู้ว่าจะเลือกใช้บริการอย่างไร ให้เรานำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการเลือก บริการรับสร้างบ้าน ด้วยนะครับ เพราะว่าจะทำให้เรานั้นสามารถเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ได้บริษัทที่ดี และ มีมาตรฐานในการเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านด้วยนะครับ ร