Welcome to Our Website
ประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 2 ราคาที่คุณสามารถเอื้อมได้

เนื่องจากประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 2 ราคาเบี้ยค่อนข้างมีราคาถูกกว่าประกันชั้น 1 หลายคนที่กำลังทำประกันรถยนต์มีความกังวลทุกครั้ง เพราะราคาประกันรถยนต์นั้นค่อนข้างแพงโดยเฉพาะประกันชั้น 1 ดังนั้นจึงทำให้ประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 2 ตอบโจทย์อย่างมากสำหรับผู้ขับขี่ที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากนัก แล้วความแตกต่างและความคุ้มค่าของประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย ประกันชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ประกันชั้น 2+ ก็จะเคลมให้ทั้งสองฝ่ายตามเงื่อนไขทุนประกันที่ได้ทำประกันไว้ โดยให้ความคุ้มครองทั้งสองฝ่ายที่ขับรถ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ที่รถถูกโจรกรรมประกันรถยนต์  คุ้มครองรถยนต์ถูกไฟไหม้  คุ้มครองรถยนต์น้ำท่วม หรือเกิดอุทกภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฃ ความคุ้มครองอื่นๆ ที่คุ้มครองเช่นเดียวกับประกันชั้น 1 เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลประกันตัวผู้ขับขี่ ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยประกันชั้น 2+ ราคาจะถูกกว่าประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองรถผู้ทำประกันเอง โดยบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองจ่ายชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น  คุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถ ทั้งชีวิตและร่างกาย […]